Csávázott vetőmag felhívás

Méhészek, figyelem!

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid
típusú csávázószerrel kezelt növényzetről.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre – repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.
Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.
A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) Jegyzője – a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya által megküldött tájékoztatások alapján – értesíti a méhészeti tevékenységet folytató polgárokat, hogy a mellékletben feltüntetett táblázatban megjelölt helyrajzi számú területeken található kultúrák vetésekor csávázott vetőmagokat használtak.
A területek pontosabb azonosításában a CKÖH Hatósági és Igazgatási Irodájának munkatársai (Kossuth tér 1., I. emelet/133.) nyújtanak segítséget ügyfélfogadási időben. A táblázatban feltüntetett helyrajzi számú területek vonatkozásában nem rendelkezünk pontos információval, hogy mely csávázott vetőmagok kerültek kihelyezésre, és ott milyen kultúrák találhatóak.

Helyrajzi számok: csavazott_vetomag_felhivas_2018

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Comments are closed.