Tájékoztatás kezdőknek

Méhészkedni szeretnék, milyen kötelezettségekkel jár a tevékenység elkezdése?

Mielőtt állattartásra adja valaki a fejét, alaposan át kell gondolnia, képes-e ő maga az állat(ok) gondozására, különös tekintettel a méhszúrás iránti egyéni érzékenységre, allergiára.  Másodsorban pedig rendelkezik-e megfelelő területtel, ahol a méhek a táplálékukat a vegetációs időszak minél nagyobb részében ők maguk képesek begyűjteni.  Fel kell mérnünk az adott terület mézelő növényeit, és ma már a méhsűrűségét is. Ezek függvényében tervezhetjük meg a méhészkedésünket.
Az állattartás – felelősség.  Az állattartó felelős az általa birtokolt állatok életkörülményeinek biztosításáért, és az általuk esetleg másnak okozott kárért is.  Minden állatfaj esetében igaz, de a méhekre fokozottan, hogy megfelelő tudás nélkül életben tartani is kétséges egy méhcsaládot, de ha termelni is akarunk velük, akkor a tudás elengedhetetlen.  Másrészt szinte az összes háziállattal szemben a méhek szabadon érintkezhetnek a szomszéd méhészetek méheivel, esetleg azok kaptáraiba is ellátogatnak (és viszont!), ezért a betegségek terjesztése szempontjából szigorú szabályozás van érvényben a méhekre vonatkozóan.

Ha mindezt alaposan átgondoltuk, és a megfelelő tudással felvértezve úgy döntöttünk, hogy belevágunk a méhek tartásába, akkor a teendőink a következőek:

–    Méhek beszerzése
Az, hogy sikerül egy rajt befognunk, viszonylag ritka, de a legkisebb költséggel járó módja annak, hogy méhekre tegyünk szert.  Ma már sokan kínálnak eladó méheket, kereten vagy kaptárral is.  Minden esetben kötelező a méhek állategészségügyi vizsgálata a szállítás előtt, és a hatósági állatorvos által kiállított egészségügyi igazolással szállíthatóak a méhek.

–    Méhek elhelyezése
Kellő méhészeti tudás birtokában igyekezzünk a legmegfelelőbb helyre elhelyezni a méhesünket.  A szomszéd ingatlantól legalább 4, de legfeljebb 2 méter távolságnál közelebb nem tehetjük a kaptárakat (2 m akkor tartható, ha a méhek legalább 2 m magas kerítéssel a magasba felrepülve, vagy ellenkező irányba reptetve a szomszédot nem zavarják).  Használatban levő utak külső vízelvezető árkától legalább 10 m távolságot kell tartani az elhelyezéssel.  Utak közelében elhelyezett méhcsaládok esetén a méhészettől jobbra és balra 50-50 m távolságból „VIGYÁZZ MÉHEK!” figyelmeztető táblát kell kihelyezni, valamint a kaptárak kijáróit az úttal ellentétes irányba szabad elhelyezni. Vándortanyán, telephelyen (ha az nem a tulajdonos lakóhelyével összefüggő területen van) a méhek tulajdonosának nevét, lakcímét és telefonszámát és a kihelyezett méhcsaládok számát egy 30x40cm-es táblán jól látható helyen ki kell helyezni (a táblák ne legyenek alumíniumból…)
Állományunkat a méhek aktív időszakában (a tisztuló kirepüléstől a betelelésig) három hetente át kell vizsgálnunk, és ha bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségre utaló jeleket találunk, értesíteni kell a méhegészségügyi felelőst. A további teendőket ő és a hatósági állatorvos irányítja majd.

–    Tevékenység bejelentése
Önkormányzat
A méhészkedésünket a tevékenység megkezdése után nyolc napon belül az önkormányzat jegyzőjének be kell jelentenünk. Érdemes már a méhek beszerzése előtt is érdeklődni nála, mert a méhtartást helyi önkormányzati rendeletek is szabályozhatják.  A méhészkedésünket ezután minden év február végéig évente be kell majd jelentenünk.  Az erre a célra szolgáló nyomtatvány az OMME honlapján a „Letöltések” között megtalálható.  Az önkormányzati bejelentkezés alapján keres majd fel minket a méhegészségügyi felelősünk, aki a kötelező monitoring vizsgálatot el kell hogy végezze a méhállományunkban, rögzítve a családok számát, és mentességét a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségtől.

Az adott megye Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága is lajstromba veszi a méhészeteket, itt a tenyészetet, és a tartási helyet regisztrálják.  Bejelentkezéshez a hatósági állatorvos által aláírt TIR-ENAR bejelentkező-lapot kell eljuttatni az igazgatóság ügyintézőjéhez.  Szintén az OMME honlapon megtalálhatóak a bejelentkezéshez szükséges 2150, és 2152-es számú nyomtatványok.  Az esetleges változásokat a 2151 és 2153 számú adatlapon kell bejelenteni.  (új telephely, tenyészet új címe, stb.) Ezelőtt azonban még van teendőnk.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)    
Már a tenyészet bejelentő lap első rovatában az MVH ügyfél- azonosító számot kéri a nyomtatvány. Amennyiben ilyen számmal még nem rendelkezik, akkor ezt az MVH által rendszeresített G1010-01 (természetes személyek számára) illetve G1020-01 (nem természetes személyek számára) számú formanyomtatványon kérheti a hivataltól (legkésőbb a kifizetési kérelemmel együtt benyújtva). A G1010-01 illetve a G1020-01 nyomtatványokhoz (ill. a későbbiekben, ha a bankszámlaszám változását kívánjuk bejelenteni) mellékelni kell bankszámlaszámot igazoló irat másolatát – ez lehet banki igazolás, vagy folyószámlakivonat másolata.
A regisztrációs nyomtatványok a honlapon szintén megtalálhatók. A kitöltött lapot a megyei MVH kirendeltséghez kell eljuttatni.

Ha csak a magunk szórakozására tartunk néhány méhcsaládot, és semmilyen értékesítést nem tervezünk, az MVH ügyfél- azonosító számot akkor is meg kell kérni, ekkor az őstermelői igazolvány és az adószám kiváltása nem kötelező.  Célszerűbb azonban az őstermelői igazolványt is kiváltani a falugazdászoknál, hiszen így lehetőségünk nyílik a terményeink értékesítésére, és támogatások igénybevételére is.  Az őstermelői igazolvány kiváltása 2000 Ft-ba kerül, és évente meg kell majd újítani, ha értékesítünk.  Az igazolvány kiváltásával egy időben adószámot is kell kérnünk a Nemzeti Adóhivataltól, ebben is segítenek a falugazdászok.

Az itt felsorolt teendők és kötelezettségek csak egy részét képezik a méhészetet érintő szabályoknak.  Ha a több méz termelésének reményében vándorolni is szeretnénk, vagy értékesítünk akár hordósan, akár piacon, háztól üvegben, vagy anyanevelő telepet szeretnénk létrehozni, mind-mind további kötelezettségeket jelent.

Szerencsére nem kell egyedül utánajárnunk minden szabálynak.  Megyénként egy-egy képzett és tapasztalt méhészeti szaktanácsadó áll az érdeklődők rendelkezésére.  E tájékoztató a cím után akár ennyivel is teljes lett volna: „Érdeklődjön az OMME megyei szaktanácsadójánál!”

Nagy Csaba
OMME szaktanácsadó
Somogy megye

Méhtartás jogi szabályozása

a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról letöltés

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről letöltés

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről letöltés

forrás: http://www.omme.hu/portal/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=58&Itemid=71

One comment

  1. Horváth Gábor szerint:

    Üdv!2014ben raktam le a méhészvizsgát és idén szeretetnék belekezdeni komolyabban és vándorolni is szeretnék. Pest megyében,(2377) Örkényben lakok.Tudnának olyanban segíteni hogy nekem milyen szervezeteket vagy személyeket kel felkeresnem a különböző papírok,engedélyekkel kapcsolatban?

    Üdv:Horváth Gábor

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.